За контакти: 0885 34 80 93, 0879 11 70 90
София, Младост 1, бул. Ал. Малинов 36

ЗА НАС

Нашата фирмa

“ВИП СЕРВИЗ” ООД  е регистрирана през 2000 г. като дружество с ограничена отговорност.   

През 2003 година получихме право на строеж върху собствена земя за изграждане на двуетажна сграда със застроена площ от 500 кв.м.  в предната част на парцела и 400 кв.м. в задната част на парцела. Построихме Автодиагностичен център за обслужване и ремонт на МПС , офиси, магазин за авточасти , автомивка и кафе.В работните помещения разположихме 15 подемника, нужната диагностична апаратура и машини.В кафето има монтирани TV монитори от които всеки желаещ клиент може да наблюдава работата върху своя автомобил.

От 2004 г. получихме разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на моторни превозни средства - II категория./за всички леки и лекотоварни автомобили с товароносимост до 3,5 тона/

За периода от 2004-2010 година през пункта за периодични прегледи на техническата изправност на моторните превозни средства са преминали над 30 000 МПС.

От  2008 получихме сертификат за качество по ISO 9001:2000 от „Муди Интернешънъл”, която е една от водещите компании в световен мащаб в областта на сертификацията на системи за управление спрямо изискванията на международните стандарти, продуктова сертификация и обучение.

Съчетанието на квалифицирания кадрови потенциал на “ВИП СЕРВИЗ” ООД  с модерните тенденции на пазарния мениджмънт е формулата за успешно представяне, както и за утвърждаването на авторитета на фирмата като коректен и професионален партньор.

Дружеството предлага услуги на най-добрата цена,с отлично качество като  е  коректен партньор както на родния бизнес ,така също и на много български граждани и доста на брой чужди представителства у нас.

Основно предимство на “ВИП СЕРВИЗ” ООД  е търговския подход, изцяло ориентиран към постигане на високо качество в обслужването на клиентите. Разработени са гъвкави схеми на работа – в зависимост от желанията на клиента. Фирмата предлага на своите партньори комплексна услуга – от измиване на автомобилите , смяна на масла и филтри, преглед на окачването и спирачната система  до извършване на периодичен технически преглед.Всеки клиент има възможност да избере най удобният за него начин на заплащане на услугата- чрез пост терминал , банков превод или в брой.

За партньорите на  “ВИП СЕРВИЗ” ООД  остава само да получат своите услуги и продукти.

Нашата мисия

Мисията на  “ВИП СЕРВИЗ” ООД  е да реализира динамично развитие в дългосрочен план, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото като цяло.

Превърнала се за кратко време в една от сериозните фирми в гр.София, за ремонт и техническо обслужване на автомобили,благодарение на управленския опит на своето ръководство и професионализма на персонала си, днес “ВИП СЕРВИЗ” ООД е еталон за стабилен и коректен партньор.

Стратегическите ни цели в средносрочен план са насочени към запазване на извоюваните позиции и разширяване дейността ,чрез разкриване на нови търговски и работни площи, което от своя страна ще доведе до генериране на увеличени постъпления и ще допринесе за нарастване на пазарната ни мощ на този специфичен пазар.

Ръководството на фирма  „ВИП СЕРВИЗ” ООД следваме стратегията за динамично развитие посредством стриктно съблюдаване на следните показатели:

 • Максимално високо качество на предлаганите продукти, отговарящо на всички международни стандарти;
 • Амбициозен екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в продажбите и с усет към потребностите на клиентите;
 • Търговски подход, изцяло ориентиран към клиента, съобразно пазарните тенденции;
 • Внедряване на съвременни технологии.


Нашите клиенти

“ВИП СЕРВИЗ” ООД има технологичен потенциал, финансов и човешки ресурс, както и перфектно създадена организация за пълно и акуратно обслужване на своите клиенти.
Фирмата е спечелила доверието на над 6000 клиента. Една малка част от тях са:

 • ”БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО”;
 • ПОСОЛСТВО НА БЕЛГИЯ;
 • ПОСОЛСТВО НА ГЕРМАНИЯ;
 • ПОСОЛСТВО НА ИРАН;
 • ПОСОЛСТВО НА ЙЕМЕН;
 • ПОСОЛСТВО НА КОРЕЙСКА НАРОДНО ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА;
 • ПОСОЛСТВО НА ГЪРЦИЯ;
 • ”Мава Индустриал” АД;
 • ”Лирекс” ООД;
 • ”Вюрт България” ООД;
 •  „Медофарма” ЕООД;
 • ”АГРИЯ” АД;
 • ”АВЕНИР ТЕЛЕКОМ” ЕООД;
 • ”Стрател” ООД.