За контакти: 0885 34 80 93, 0879 11 70 90
София, Младост 1, бул. Ал. Малинов 36

Нашата мисия

Мисията на  “ВИП СЕРВИЗ” ООД  е да реализира динамично развитие в дългосрочен план, ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към обществото като цяло. Превърнала се за кратко време в една от сериозните фирми в гр.София, за ремонт и техническо обслужване на автомобили,благодарение на управленския опит на своето ръководство и професионализма на персонала си, днес “ВИП СЕРВИЗ” ООД е еталон за стабилен и коректен партньор.Стратегическите ни цели в средносрочен план са насочени към запазване на извоюваните позиции и разширяване дейността ,чрез разкриване на нови търговски и работни площи, което от своя страна ще доведе до генериране на увеличени постъпления и ще допринесе за нарастване на пазарната ни мощ на този специфичен пазар.... Прочети още